Adviseurs

ir. C.A. Broks

Kees Broks heeft een civieltechnische achtergrond. Hij heeft een ruime ervaring opgebouwd in het leiden en begeleiden van planvormingsprocessen en onderzoeken op het gebied van stedelijk en landelijk waterbeheer. Tevens heeft hij uitgebreide kennis van riolering en real-time-control. Onze opdrachtgevers loven zijn prettige manier van samenwerken. Meer informatie kunt u vinden in zijn curriculum vitae. U kunt contact met hem opnemen via kees.broks@broks-messelaar.nl of 06 5495 1415.

ir. A.J.M. Messelaar

Arjan Messelaar heeft zowel een civieltechnische als een bedrijfskundige achtergrond. Tevens heeft hij diverse cursussen doorlopen op het gebied van mondelinge communicatie en het faciliteren van groepsprocessen. Hij heeft ruime ervaring als projectmanager van adviesprojecten, ondermeer op het gebied van stedelijk waterbeheer, riolering, real-time-control, telemetrie en beleidsplannen. Meer informatie kunt u vinden in zijn curriculum vitae. U kunt contact met hem opnemen via arjan.messelaar@broks-messelaar.nl of 06 5495 1416.

ing. S. Naberman

Susanne Naberman heeft een civieltechnische opleiding en ruime ervaring met adviesprojecten op het gebied van riolering, stedelijk waterbeheer en waterhuishouding. Haar specialismen zijn het hydraulisch functioneren van rioolstelsels en het opstellen van rioleringsplannen. Daarnaast is ze bedreven in projectorganisatie en de communicatie rond projecten. Ze heeft haar projectervaring opgedaan bij adviesbureaus, gemeenten en waterschappen. Meer informatie kunt u vinden in haar curriculum vitae (volledig CV of kort CV). U kunt contact met haar opnemen via susanne.naberman@broks-messelaar.nl of 06 2189 5368.