Producten

Water- en rioleringsplannen

Beleidsvisies, waterplannen, gemeentelijke rioleringsplannen (GRP), basisrioleringsplannen (BRP), beheerplannen en kostendekkingsplannen.

Meten & monitoren

Informatieplan, meetplan, aanbestedingsdocumenten, uitvoeringsbegeleiding, analyseplan, analyses (van meetgegevens)

Klimaat

Begeleiding klimaatonderzoeken (o.a. voor Stowa) en (proces)begeleiding stresstesten/risicodialogen.

Hydraulische berekeningen

Hydraulische modelberekeningen (Sobek), bergingsberekeningen en ontwerpberekeningen (dimensionering).

Software

Validatietools, kostendekkingsplannen en Exceltools